На початку грудня традиційно відбувся творчий конкурс факультету театрального мистецтва Київської дитячої Академії мистецтв; цього року він був присвячений творчості Т.Г. Шевченка. Студенти факультету різних вікових категорій представили більш ніж тридцять поезій і колективних композицій за спеціальністю «Слово на сцені».

У підготовці до конкурсу брали участь педагоги риторики і сценічної мови Дадукевич О.В., Лінник Н.В., Телеглова С.А., викладачі театральної гри та майстерності актора Котенко В.В., Шикула М.М. Особливої уваги заслуговує музичне оформлення поетичних композицій, над якими працювала викладач музично – теоретичних дисциплін Мартинюк С.І.: твори українських композиторів влучно акцентували найтонші відтінки геніальних поезій Кобзаря.

Луньова В.В.,
викладач історії театру

At the beginning December the creative Competition of Theatre Art Faculty of the Kyiv Children’s Academy of Arts was held.

Au début de Décembre, le concours artistique de la faculté théâtrale s’est tenu traditionnellement à l’Académie des Arts de Kyiv.

Anfang Dezember hat der kreative Wettbewerb der Fakultät der Theaterkunst der Kyjiwer Kinderkunstakademie traditionell stattgefunden.