Ефективним підрозділом Київської дитячої Академії мистецтв вже багато років є центр (відділ) з комп’ютерних технологій. Завдяки його діяльності вирішується багато проблем. Передусім, це організація навчально-виховного процесу на сучасному, високопрофесійному рівні. Важливою складовою роботи є викладання інформатики на всіх рівнях студенства, забезпечення оперативної роботи сайту Академії, безперебійної роботи комп’ютерних комунікацій, постачання всіх підрозділів Академії IT-технологіями та відповідною сучасною технікою.

Детальніше та систематично – у розділі «Студентське життя»

Завідувач відділу з комп’ютерних технологій
Богаєнко Г.В.

An effective division of the Kyiv Children's Academy of Arts has been a Centre (department) of Computer Technologies for many years.

Le centre de la technologie informatique est la subdivision efficace de l’Académie des arts depuis de nombreuses années.

Eine effektive Teilung der Kyjiwer Kinder-Akademie für Künste ist das Zentrum (Abteilung) für Computertechnologien seit vielen Jahren.