Відповідно до концепції Академії, подальше удосконалення та розвиток науково-методичної роботи, навчально-виробничої практики юних студентів та студентів освітнього ступеня бакалавра Київської дитячої Академії мистецтв – одне із пріоритетних завдань факультетів при плануванні навчального процесу, виставкової та виконавської практики на всій освітній вертикалі навчання.

На січневих засіданнях кафедр як спеціального, так і загальноосвітнього циклів, були підведені підсумки зимової сесії на кожному з факультетів, заслухані звіти голів кафедр та затверджені відповідні плани на ІІ семестр 2016-2017 навчального року.

Так, на факультеті музичного мистецтва (декан Славуцька М.О.) розглянуті пропозиції щодо творчих завдань вихованцям КДАМ та їх викладачам по підготовки до друку та запису в аудіо,-відеостудії Академії власних музичних творів (кафедра основ композиції та імпровізації, голова – лауреат премії імені Л.Ревуцького, лауреат премії імені М.В.Лисенка Тараненко І.І.), відкореговано перелік спеціальностей, які виносяться на весняний Творчий конкурс юних студентів та студентів ОС бакалавра (кафедра спеціального фортепіано, голова кафедри Шелестова Є.О.), затверджено графіки проведення творчих звітів кафедр народних інструментів, оркестрових струнних інструментів, оркестрових духових та ударних інструментів, постановки голосу протягом березня – травня 2017р. тощо. Окремо зазначено, що до основних завдань кафедр на наступний семестр щодо організації навчального процесу віднесено подальше удосконалення змісту вищої освіти, його формування на основі сучасних методів і освітніх технологій з урахуванням як наукового світового досвіду, так і власних досягнень, реалізації ідеї особистісно зорієнтованої педагогіки, вдосконалення діючих та розробці нових навчальних планів і робочих програм зі спеціальності “музичне мистецтво” для студентів освітнього ступеня бакалавра.

Кафедри композиції (завідувач – заслужений художник України Кочубей М.С.), графіки (завідувач Тимків О.А.), скульптури (завідувач Карпов Є.О.), рисунку (завідувач Мазур-Посвалюк О.В.), декоративно-прикладного мистецтва (завідувач Ярмоленко Г.П.) факультету образотворчого мистецтва (декан – народний художник України Ніколайчук Н.І.) на своїх засіданнях також працювали над розробками нових інтегрованих навчальних програм з урахуванням ступеневої підготовки фахівців на основі державних стандартів, принципах модульності і мобільності, а також широкого застосовування комп’ютерної мультимедійної техніки в поєднанні з сучасними проекційними засобами та телекомунікаційними технологіями.

На факультеті театрального мистецтва (декан Кондратюк Т.В.) відбулось відкрите засідання кафедр майстерності актора, театральної гри та теоретичних дисциплін (завідувач Кудрявець Ю.Ю.), риторики та сценічної мови (завідувач Дадукевич О.В.), танцю, пластики та сценічного руху (завідувач Лисенко Г.В.) та музичних дисциплін (Мартинюк С.І.), присвячене, зокрема, підвищенню ролі самостійної роботи студентів, їх креативного осмислення творчих завдань у пропонованих сценічних обставинах, посилення їх уваги до пошукової, науково-дослідної діяльності. Затверджено також індивідуальні плани розвитку кожного студента освітнього ступеня бакалавра з урахуванням сценічних показів як в Академії, так і на професійних театральних площадках міста.

Кафедри гуманітарного циклу та іноземних мов зосередили свою увагу на міждисциплінарних звʼязках та навчально-мистецьких проектах з метою поглиблення інтеграції гуманітарного циклу та фахових дисциплін, маючи на увазі оптимізацію діючих освітніх навчальних програм, а також створення та апробацію нових.

Проректор з навчально-творчої роботи –
декан факультету музичного мистецтва
М.Славуцька

At January meetings of the departments for special and secondary disciplines, results of the winter session of High School of KCAA were summed up at each faculty.

Le bilan de la session d’hiver de l’Ecole supérieure de l’Académie sur chacune des facultés a été présenté sur la reunion de janvier des chaires des cycles spéciaux et généraux.

Auf den Januar-Sitzungen der Abteilungen für Fächer der speziellen und allgemeinen Zyklen wurde die Zusammenfassung der Winter-Prüfungen an der Hochschule der Akademie an jeder der Fakultäten gemacht.