На початку ІІ семестру у Київській дитячій Академії мистецтв відбулися зустрічі представників ректора І-ХІ-х курсів та студентів освітнього ступеня бакалавра з ректором Академії, народним артистом України, професором Чембержі М.І.

Новий формат відкритого спілкування по групах за різними віковими категоріями додав у серйозну відповідальну роботу лідерів студентських колективів іще одну можливість об’єднатися по паралелях, дізнатися про розмаїття курсового життя та досвід вирішення спільних проблем юнацького середовища, зорієнтуватися щодо вибору захоплень. Під час зустрічі також порушувалися важливі питання щодо компетентнісного спрямування та розвитку творчої особистості, її зорієнтованого світогляду.

Під час спілкування зі студентами освітнього рівня бакалавра ректор наголосив на тому, що вони – представники вищої ланки у структурі безперервного навчання в Академії, мають можливості втілення творчих задумів, формування якостей здорового лідерства та конкурентоздатності у сучасному мистецькому світі, є прикладом для юних митців, які навчаються на І-ХІ курсах.

На зустрічах були присутні перший проректор-директор ВМК КДАМ Смоліна Н.П., проектор з навчально-творчих питань-декан факультету музичного мистецтва Славуцька М.О., заступник директора з навчальної роботи Ралко О.А., заступник директора з виховної роботи Пархоменко І.В., заступник директора з Вищої школи та фахових дисциплін Шаповал Л.І.

Пархоменко І.В.

During the 2nd term meetings of representatives of the rector in years 1-11 and bachelor-students with the Rector of the Academy, People's Artist of Ukraine, Professor M. Chemberzhi were held.

La réunion des représentants du recteur des 1-11 années et des étudiants du niveau d’éducation baccalauréat avec le recteur de l’Académie Tchemberji M.I. avait eu lieu à l’Académie au cours de II-ème semestre de l’année.

Im Laufe vom 2. Semester fanden die Treffen von Vertretern des Rektors der 1-11. Studienjahre und Bachelor-Studenten mit dem Rektor der Akademie, Volkskünstler der Ukraine, Professor M. Tschembershi an der Kyjiwer Kinder-Akademie für Künste statt.