Іваненко Олена АнатоліївнаВ Академії працює з 1999 року. Є проректором-деканом факультету з підготовки юних абітурієнтів, майстер-класів та спецкурсів. Має вищу музично-педагогічну освіту. У 1996 році закінчила музично-педагогічне відділення Київського педагогічного коледжу ім. К.Д.Ушинського, а в 2001 році – музично-педагогічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

У 2014 році вдало захистила дисертацію на тему: «Методика формування здатності до художньо-творчої саморелізації дітей 4-5 років у процесі музичних занять у школах мистецтв» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - «теорія та методика музичного навчання». Має наукові публікації у численних фахових виданнях з проблеми мистецької дошкільної освіти.

Адміністративну роботу поєднує з викладацькою діяльністю як на підготовчому факультеті Академії, так й в педагогічному інституті Київського університету ім. Бориса Грінченка.